Blog | Samenwerking met Informele Zorg

Blog | Samenwerking met Informele Zorg

Samenwerken met de informele zorg

Inspirerende inzichten uit het REIN Café

.

Hoe creëer je een omgeving waarin zowel formele zorgverleners als informele zorgverleners optimaal kunnen samenwerken ten behoeve van de cliënt? Op 8 februari j.l. organiseerde REIN samen met senior adviseur Karlijn Nanninga van Vilans, het REIN Café over de samenwerking met informele zorg. Zorgprofessionals (35) van verschillende zorgorganisaties namen deel aan het café en gingen in gesprek over dit actuele onderwerp.

Rol informele zorg cruciaal

Met de vergrijzing van de bevolking en de toenemende druk op zowel professionele zorgmedewerkers als mantelzorgers en vrijwilligers, staat de zorgsector voor de uitdaging om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. De grenzen tussen formele en informele zorg vervagen, waardoor de behoefte aan effectieve samenwerking en kennisdeling toeneemt.

Overeenstemming over wensen, grenzen en verwachtingen

Hoe kom je  tot een gelijkwaardige samenwerking? Volgens Vilans is overeenstemming over wensen, grenzen en verwachtingen essentieel. De discussies die hieruit voortkwamen, benadrukten de ruimte voor interpretatieverschillen en het belang van het bespreken van deze aspecten, vooral onder begeleiding van professionals zoals Vilans.

Hoe dan in de praktijk?

Er werden prangende vragen gesteld: Mag een mantelzorger een naaste injecteren? Mag een vrijwilliger een cliënt met slikproblemen eten geven? Moet de zorg erop toezien dat mantelzorgtaken verantwoord worden uitgevoerd? En mag een medewerker informatie over een cliënt delen met een vrijwilliger zonder toestemming of medeweten van de cliënt? Deze vragen, hoe praktisch ook, vormden het begin van waardevolle gesprekken, inzichten en tips.

Tips:
  • Bespreek de verwachtingen en behoeftes van de cliënt en zijn of haar naasten. Maak onderscheid tussen wat de cliënt wil en nodig heeft en wat naasten willen en nodig hebben.
  • Wees je er als zorgprofessional van bewust dat het niet altijd even makkelijk is om wensen en behoeften onder woorden te brengen. Om deze inzichtelijk te krijgen is een proces en help mensen hierbij. Stel verdiepende vragen of geef voorbeelden.
  • Bespreek met de client en de naasten de kaders die jullie als organisatie stellen aan de zorg en ondersteuning. Waar liggen de grenzen van een ieder? Wat kan de organisatie niet bieden? Dit is ook een interessant onderwerp om te bespreken in je team.
  • Beschrijf de afspraken in het zorgdossier en zorgplan. Het intakegesprek is het begin van een doorlopend proces van afstemmen, evalueren en bijstellen. Lukt het niet dit allemaal in één keer te bespreken of is een naaste nog niet zover, plan direct een vervolggesprek in. Het kan veel zijn en hoeft niet allemaal gelijk in één keer. Blijf met elkaar in gesprek.
Conclusie:

Een succesvolle samenwerking staat of valt met heldere relaties en verbintenissen. Door openlijk te communiceren over wensen, grenzen en verwachtingen brengen we betrokkenen dichterbij elkaar en creëren wij samen.

Meer informatie:

Ben je gebruiker van REIN en wil je meer weten? Kijk dan in de bibliotheek van REIN voor diverse online trainingen over communicatie, zoals ‘Kwaliteit van leven bespreken’, ‘Gesprekstechnieken en LSD (Luisteren, Samenvattten, Doorvragen’ en ‘Verbindende communicatie – direct, maar empatisch’.

Als vrijwilliger of mantelzorger behoefte aan kennis en vaardigheden? Neem dan een kijkje op www.reinhelpt.nl

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Esme Salomons, esme@ikbenrein.nl

Auteur: Esme Salomons, implementatiemanager, Stichting REIN

 

REIN Talent Workshop

Meer inzicht krijgen in wat je talenten zijn? Op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

Voor alle gebruikers van REIN stellen we deze talentworkshop GRATIS beschikbaar!

Wil jij op de hoogte blijven van REIN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Scroll naar boven