Leren met REIN bij QuaRijn

Leren met REIN bij QuaRijn

We lopen een dag mee in Woonzorgcentrum Beatrix van QuaRijn in Doorn.
We zien in levende lijve hoe de medewerkers op allerlei manieren leren met REIN. Naast het digitale Leerplatform REIN is er ook de REIN Spellendoos om de thema’s persoonsgerichte zorg en teamontwikkeling praktisch te ondersteunen. We krijgen vandaag in de praktijk te zien hoe je hiermee kunt leren, op verschillende manieren. En hoe de organisatie en medewerkers dit ervaren.

Investeren in ontwikkeling
Mirna Noorlander, manager Organisatieontwikkeling bij QuaRijn en initiatief- nemer en implementatiemanager van REIN, neemt ons mee naar de start
van het project. ‘In de zorg zie je dat de ontwikkeling van de medewerkers vaak gericht is op de basis, het bijhouden van verplichte scholingen om je vak uit te kunnen voeren. De basis moet op orde zijn. We investeren in het opleiden van medewerkers in de zorg, bijvoorbeeld tot helpende plus, verzorgende IG en verpleegkundige. Dan is eigenlijk het budget voor het grootste deel op. Dus als je zegt dat je je medewerkers graag in de zorg wilt behouden, dan is het belangrijk dat je ook investeert in extra ontwikkelmogelijkheden voor hen: persoonlijke ontwikkeling, de verdieping van de persoonsgerichte zorg en de ontwikkeling van de teams, zodat ze echt lekker én met plezier kunnen werken.’

Maatwerk
Er bestond nog geen aanbod dat voldeed aan het Kwaliteitskader en
de behoeften van zorgmedewerkers. ‘Daarom hebben wij als REIN deze leermiddelen samen met andere zorgorganisaties ontwikkeld en volledig op maat gemaakt voor de VVT. Zoals bijvoorbeeld: Welke kwaliteiten en talenten heb je als zorgmedewerker, wat is belangrijk om goed te kunnen werken in verpleeghuizen en thuiszorg en hoe doe je dat dan? Zo is met REIN een heel waardevol alles-in-één pakket ontstaan, wat er op een toegankelijke manier voor zorgt dat de mensen die werken in de zorg goed geschoold blijven, zichzelf verder kunnen ontwikkelen, samen kunnen leren en gelukkiger zijn in hun werk.’

Introductie van REIN als cliënt
Mirna: ‘Toen we REIN introduceerden in 2019, hebben we het heel spannend gemaakt. Via de nieuwsbrief en intranet informeerden wij over de komst van REIN. En we hebben een aftelmoment gehouden. REIN werd geïntroduceerd als een nieuwe bewoner. Iedereen was heel nieuwsgierig: wie is het? In welk huis komt hij? Hebben we al een dossier?’ Martin Falkenberg, Projectleider Innovatie en Bewegingsagoog bij QuaRijn, is ook vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van REIN. Martin: ‘We hebben eerst HR en de managers geïnformeerd en getraind, en daarna ook alle kwaliteitsverpleegkundigen. Daarna hebben we REIN letterlijk gebracht bij alle afdelingen, mét de REIN poppen en de spellendoos. We hebben samen de doos uitgepakt en de spellen bekeken. We maakten ook direct van
de gelegenheid gebruik om het leerplatform uit te leggen. Op intranet is een directe knop gekomen, waarmee je zó kunt inloggen. Dat maakt het heel mak- kelijk om een kijkje te nemen en verder op onderzoek uit te gaan. Medewerkers waren direct nieuwsgierig naar REIN. Waarom maakt REIN leren opeens anders? Je merkt dat mensen het leuk vinden om op deze manier met en van elkaar te leren.’

Wist je dat wel?
Om goede persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, moet je de bewoners ook echt goed leren kennen. Daarvoor zijn in REIN diverse materialen ontwikkeld: het Dagboek van REIN (samen met de poppen), het Wist je dat wel? boekje (soort vriendenboekje) en het Droomplan. Martin: ‘Het Wist je dat wel? boekje kun je samen met een bewoner invullen. Zo kom je in gesprek over hun levensverhaal en andere persoonlijke dingen die belangrijk zijn voor deze persoon. Dat geeft directe input voor het zorgplan en is bijvoorbeeld heel handig als je nieuw bent op de afdeling, of als je invalt. Dan zie je met dit boekje in één oogopslag wat er voor hen speelt en wat zij belangrijk vinden. Op die manier kun je heel persoonsgerichte zorg geven. En dat is de hele insteek van REIN: geef de keuze en de ruimte, laat mensen zichzelf zijn.’

Droomplan
De mensen die hier wonen, hebben vaak een heel stuk autonomie moeten opgeven. Dat is vaak moeilijk voor hen.
Martin: ‘Door de vragen te stellen uit het Droomplan, kunnen de medewerkers dit zoveel mogelijk teruggeven. Je vraagt hiermee aan de bewoner wat hij of zij graag zou willen. Zo voorkom je dat je van alles gaat beslissen en opleggen aan hen, maar juist uitgaat van hun behoeften. Dat werkt fijn en is respectvol en hiermee biedt je echte persoonsgerichte zorg.’ Mirna herinnert zich een mooi moment: ‘Soms komt hier ook echt een heel concrete droom uit. Zo was er bijvoorbeeld een bewoner die graag met een groepje met de bus naar de Betuwe wilde om daar fruit te eten. Door omstandigheden kon dit niet, maar wat wèl kon was dat we allemaal fruitkraampjes hier buiten hebben neergezet en onszelf hebben verkleed. Dat werd toen een heel groot fruitfestijn!’

Teamontwikkeling & talentontwikkeling
Om samen te kunnen werken aan teamontwikkeling en persoonlijke groei, zijn de spellen Kwaliteiten Zeeslag en Het kwartet van Vaardigheden gemaakt. De coaches van QuaRijn gebruiken deze spellen in de teams. De vragen van de Kwaliteiten Zeeslag én de omschrijvingen van de vaardigheden, is de vertaling van de competenties van het Kwaliteitskader. Ze komen ook weer terug in de online trainingen, de Talentanalyse en de 360 graden Feedbacktool. Mirna: ’De vragen in deze spellen geven spelenderwijs inzicht in je kwaliteiten, talenten en je ontwikkelbehoeften. In de praktijk wordt het kwartet van vaardigheden vaak gebruikt als gesprekskaarten, waardoor er leuke en nuttige gesprekken ontstaan in de teams. Deze week is in de Beatrix locatie bijvoorbeeld de “Feedbackweek”, waarbij mensen feedbackkaartjes kunnen stoppen in een doos bij de receptie. Hier volgen dan ook weer gesprekken uit straks. Verder komen er ook constructieve gesprekken voort uit de Talentanalyse en de 360 graden Feedbacktool, die mensen zelf invullen, maar ook hun leidinggevende, collega’s en medewerkers kunnen invullen. Je hoopt hiermee bij te dragen aan het werkgeluk van onze medewerkers.’

Minigames
Martin heeft zich bij REIN vanuit zijn werk en verpleegkundige achtergrond verder specifiek gericht op het ontwikkelen van REIN leermiddelen voor een betere persoonsgerichte zorg: de Mini- games. Martin: ‘Het is belangrijk om sa- men met de cliënten het gesprek te voeren over wat ze zelf nog wèl kunnen. De Minigames zijn gericht op het vergroten van hun bewustwording op het gebied van bewegen, autonomie en zelfredzaamheid. Je ziet ook dat de bewustwording van de medewerkers op dit gebied vergroot wordt. Dit zorgt ervoor dat we zo respectvol mogelijk omgaan met de behoeften en grenzen van onze cliënten. Het gaat er in de zorg om dat mensen elkaar vertrouwen.’ De Minigames die gericht zijn op de zelfredzaamheid van de cliënten, zijn bijvoorbeeld samen de tafel dekken of koffie inschenken, allemaal op hun eigen manier, alsof ze thuis zijn. Martin: ‘Dit soort activiteiten, net als bij de REIN-poppen, roepen veel op bij de bewoners, over vroeger. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en dat voelt dan heel vertrouwd met elkaar. De Minigames die gericht zijn op samen bewegen, zoals het overgooien met een ballon, geven naast het positieve gevoel van samen bewegen ook heel veel plezier. Er wordt dan heel wat gelachen met elkaar.’

Talentanalyse
We zijn ook benieuwd naar de ervaringen met REIN bij een zorgmedewerker die niet als verpleegkundige werkt, en vragen dit aan Mieke Veenhof, activiteitenbegeleider bij QuaRijn. Mieke: ‘Ik ben nu twee jaar actief met REIN. Het werkt heel makkelijk en het is leuk om erin rond te kijken. Als ik het moet samenvatten, dan gaat REIN eigenlijk over je persoonlijk ontwikkeling op de werkvloer en hoe je je talenten het beste in kan zetten. Ik heb de Talentanalyse ingevuld en ik vond het schrikbarend om te zien hoe daar dan een beeld uitkomt wat echt klopt! Er kwam uit dat ik heel persoonsgericht ben en heel erg gericht op welzijn. Door de analyse word je bewust van je eigen kwaliteiten en hoe je die het beste kunt inzetten in je werk. Door gebruik te maken van hetgeen al in mij zit, kan ik mijn talenten beter inzetten bij het ondersteunen van cliënten. De analyse was dan ook een bevestiging voor mij om in kleine groepjes te blíjven werken, daar ligt mijn kracht. Verder kom je in de boekenkast van REIN allerlei nieuwe trainingen tegen en je kunt zelf kijken of je je hierin wilt gaan verdiepen. Niets wordt opgelegd en het kan allemaal in je eigen tempo.’

Zelfwaarde
Mirna: ‘Als ik vraag aan medewerkers wat hun ervaringen met REIN zijn, dan zijn deze vaak positief en leerzaam. Het helpt bij de bewustwording in je eigen functioneren en het je bewust worden van wat belangrijk is voor de bewoners. Ook krijg je met REIN inzicht in hoe je dit verder kunt uitbouwen. En dat is nieuw. In de zorg is het heel normaal dat je voor een ander zorgt, maar dat je ook voor jezelf zorgt wordt vaak vergeten. Als je je bewust wordt van je kwaliteiten en je krijgt de ruimte om verder te groeien, dan doet dit iets met je eigenwaarde. Door de verbeterde persoonsgerichte zorg merk je verder ook dat de bewoners zich echt gezien en gewaardeerd voelen. Dat blijkt ook uit ons meest recente cliëntwaardering! En dan is het heel fijn samenwerken. Wat wij op dit gebied ook gebruiken is het REIN Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Dat nodigt op een laagdrempelige manier uit om te kijken naar wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Hier worden dan de juiste (online)trainingen aan gekoppeld. De opleidingscoördinatoren kunnen met het Leer Management Systeem (LMS) van REIN vervolgens in één oogopslag zien welke leeractiviteiten er gevolgd worden en door wie. Dat scheelt veel tijd en maakt het mogelijk om samen heel gericht bezig te zijn met verder leren en ontwikkelen. Zo leren wij met REIN.’

REIN Talent Workshop

Meer inzicht krijgen in wat je talenten zijn? Op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

Voor alle gebruikers van REIN stellen we deze talentworkshop GRATIS beschikbaar!

Wil jij op de hoogte blijven van REIN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Scroll naar boven