Persbericht REINHELPT

Persbericht REINHELPT

Utrecht, 9 januari 2024

Vrijwilligers & mantelzorgers kunnen leren met REINHELPT

Verpleeghuizen in Nederland kunnen bijna niet meer zonder naasten van verpleeghuisbewoners. Dat stellen Patiëntenfederatie Nederland en MantelzorgNL in het rappport ‘Taken van naasten van verpleeghuisbewoners’ (december 2023). Beide instanties roepen zorginstellingen op om de omgang met naasten te professionaliseren en mantelzorgers te zien als een partner in de zorg. Om vrijwilligers en mantelzorgers in de ouderenzorg te ondersteunen in de zorg voor cliënten of hun naasten is de leeromgeving REINHELPT beschikbaar. Met filmpjes, online trainingen en een schat aan informatie verwerven zij praktische kennis en vaardigheden waardoor vrijwilligers en mantelzorgers (nog beter) goede en veilige zorg kunnen geven. Het bestuur van Stichting REIN wil dit initiatief graag onder de aandacht brengen en vraagt om nauwere samenwerking tussen zorgorganisaties op dit vlak.

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Dat is het uitgangspunt van het landelijke programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. De rol van vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg wordt steeds belangrijker. Het aantal ouderen neemt toe en zij blijven langer thuis wonen. Door de vergrijzing en door de tekorten op de arbeidsmarkt steunen zorgorganisaties steeds meer op de betrokken en bekwame ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Het bieden van goede en veilige zorg door de informele zorgverlener is een belangrijk aandachtspunt.

“Met REINHELPT willen we onze mantelzorgers en vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen in hun belangrijke taak.” Edwin Kalbfleisch, bestuurder Zorgcirkel en bestuurdslid Stichting REIN

Eenvoudig, compact en praktisch

Via www.reinhelpt.nl krijgen vrijwilligers en mantelzorgers snel en gemakkelijk toegang tot kennis en informatie over praktische zorg, gerelateerde handelingen en zelfredzaamheid. Denk aan thema’s als vallen en opstaan, steunkousen, eten en drinken, persoonlijke verzorging, toiletgang en hygiëne, maar ook over leven en dood. De dienstverlening wordt in de toekomst uitgebreid met onder andere maatwerkprogramma’s voor zorgprofessionals zodat zij meer bewust worden van de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de veranderende rol en samenwerking met informele zorgverleners.

Edwin Kalbfleisch, bestuurslid van Stichting REIN: “Als REIN zagen we de groeiende behoefte aan basale zorgkennis en expertise bij vrijwilligers en mantelzorgers. We hebben goed gekeken naar hoe we deze groep op een laagdrempelige manier kunnen ondersteunen in hun belangrijke taak. Deze groep vraagt om andere leeroplossingen dan een leerplatform als REIN biedt aan vaste medewerkers. Het aanbod moet eenvoudig, compact en praktisch zijn, met ruimte voor verdieping. We zijn blij dat we met REINHELPT vrijwilligers en mantelzorgers een unieke manier kunnen bieden om hun kennis te verbreden en zich te ontwikkelen.”

Nauwere samenwerking

REINHELPT is toegankelijk voor alle zorgorganisaties in de ouderenmarkt. De organisaties betalen een vast bedrag per jaar en hiervoor kunnen vrijwilligers en mantelzorgers onbeperkt gebruik maken van REINHELPT. Mirjam Hagen, bestuurder van Quarijn en bestuurslid van REIN zou willen dat meer organisaties gebruik maken van dit initiatief en dat niet iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden. Daarover zegt zij: “REINHELPT is ontwikkeld voor en door zorgorganisaties en is ontwikkeld door een stichting zonder winstoogmerk. Heb vertrouwen in elkaar en neem het goede van elkaar over.”

“We hebben de mond vol over samenwerken, maar dit gebeurt op het gebied van HR nog te weinig. Ik zou bestuurders willen uitdagen om de goede dingen van elkaar te zien en over te nemen.” Mirjam Hagen, bestuurder QuaRijn en bestuurslid Stichting REIN

Eerste ervaringen

Sinds juli 2023 biedt REIN aan zorgorganisaties de leeromgeving REINHELPT aan. Klanten van het eerste uur zijn erg positief en delen graag hun eerste ervaringen:

  • “Met de komst van REINHELPT gebeurt er iets in de organisatie. Het belang van informele zorg wordt onderstreept en het helpt ons om de informele zorg op de kaart te zetten.” 
  • “REINHELPT is een cadeautje voor onze vrijwilligers!” 
  • “REINHELPT helpt de vrijwilligers en mantelzorgers die kennis of informatie nodig hebben. Het is echt voor hen.” 
  • “Met REINHELPT geven wij vrijwilligers het gevoel dat ze belangrijk zijn voor ons, dat er aan ze gedacht wordt.”

Meer informatie over REINHELPT is te vinden op www.reinhelpt.nl.

Over REIN

REINHELPT is een onderdeel van Stichting REIN. Waar REINHELPT zich richt op vrijwilligers en mantelzorgers, is REIN er voor de (zelfstandige) zorgprofessional. REIN professionaliseert, stimuleert en vernieuwt leren en ontwikkelen in de ouderenzorg. REIN is vanuit het perspectief van een cliënt ontwikkeld. REIN is een fictief personage maar zou er echt kunnen zijn. De woonkamer van REIN op www.ikbenrein.nl is het startpunt voor een breed aanbod van ruim 450 online en offline leeroplossingen op het gebied van vakontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. REIN maakt leren en ontwikkelen innovatiever, digitaler, laagdrempeliger en leuker. REIN is 5 jaar geleden begonnen als project in het midden van het land. Inmiddels is zij een zelfstandige stichting met een ambitieuze visie, een compleet aanbod en een groeiend aantal leden door heel Nederland. Inmiddels zijn 25 vvt-organisaties aangesloten bij REIN en biedt REIN een abonnement voor zzp’ers. Meer informatie over REIN is te vinden op www.ikbenrein.info.

Einde persbericht

Klik hier voor het officiële persbericht >

REIN Talent Workshop

Meer inzicht krijgen in wat je talenten zijn? Op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

Voor alle gebruikers van REIN stellen we deze talentworkshop GRATIS beschikbaar!

Wil jij op de hoogte blijven van REIN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Scroll naar boven