Innovatief leren: de 10 trends in leren en ontwikkelen voor 2024

Innovatief leren: de 10 trends in leren en ontwikkelen voor 2024

REIN wil leren en ontwikkelen beter en leuker maken. Dit doet zij onder andere door op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, continu haar aanbod en dienstverlening te innoveren en samen te werken met de beste leveranciers. REIN blikt samen met haar samenwerkingspartners Noordhoff, GoodHabitz, VR-bieb, Triple Balance, TinQwise en Educared vooruit in de toekomst van leren. Wat is innovatief leren eigenlijk? En wat kunnen we in 2024 verwachten op dit vlak? Dit zijn de 10 trends op het vlak van innovatief leren en ontwikkelen in de ouderenzorg.


Innovatief leren
Innoveren is het leren inspelen op verandering door te ontdekken en te leren. Innovatief leren is het toepassen van nieuwe en vernieuwende methoden, technologieën en benaderingen in het vakgebied leren en ontwikkelen. Dit met als doel om organisaties en medewerkers in de ouderenzorg beter voor te bereiden op de steeds veranderende en complexe uitdagingen. Innovatief leren is als leren onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden en organisaties en mensen in beweging brengt.

1. Microlearning
Microleren is relevante content in hapklare brokken van een paar minuten. Deze vorm van leren gaat in 2024 een steeds belangrijker rol spelen. Bij voorkeur is de content afgestemd op het individu en zijn behoefte in de praktijk. REIN heeft op dit vlak de afgelopen periode het aanbod behoorlijk uitgebreid. Denk hierbij aan het leren van een handeling of praktische vaardigheid (korte leermomentjes), een app die antwoord geeft op jouw zorginhoudelijke vragen (digitale assistent) of het interactief leren met de VR-trainingen. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet.

2. Artificial Intelligence (AI) ofwel kunstmatige intelligentie
AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn besluitvorming, spraakherkenning, probleemoplossing, patroonherkenning en zelfleren. AI kan met geavanceerde algoritmen zorgen voor een gepersonaliseerde leerervaring, je leert de juiste inhoud op het juiste moment op basis van jouw behoeften en prestaties. AI maakt het eenvoudiger om trainingen en trainingsmateriaal te maken. Chatbots kunnen leervragen beantwoorden. AI kan ondersteunen bij de administratie en rapportage rondom leren. De mogelijkheden van AI zijn groot, de ontwikkeling gaat snel. Zo is ChatGPT al onmisbaar in het team van REIN. In de bibliotheek van REIN zit er in de training ‘adviserende verkoop’ een gesimuleerd rollenspel. Hier neemt ChatGPT de persona aan van een van de vier communicatiekleuren van Birkman: rood, blauw, groen of geel. Je zult je aanpak en communicatiestijl moeten aanpassen om tot het gewenste resultaat te komen. Zo leer je in deze training communiceren met verschillende persoonlijkheidstypes. AI gaat voor een revolutie in leren zorgen is de mening van REIN en op dit vlak worden diverse ontwikkelingen verwacht in 2024.

3. Van generiek leren naar persoonlijk leren
Als leren generiek is, is een groot deel van de inhoud niet relevant. Een persoonlijke leerervaring komt tegemoet aan ieders eigen behoeften en voorkeuren. Leren wat, waar, hoe en wanneer jij wilt zal in 2024 nog meer vorm krijgen. Innovatief leren is meer interactie, meer engagement en meer personalisatie toevoegen aan de leerervaring. Een aantrekkelijke, relevante en gepersonaliseerde leerervaring wordt crucialer dan ooit. Het toepassen van generatieve AI-technologie maakt dit mogelijk. Ook ligt er een uitdaging in het rekening houden met culturele diversiteit, de verschillen tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan het beter toegankelijk maken van leren voor slechtzienden of slechthorenden. Of het afstemmen van het taalgebruik en afbeeldingen in het leermateriaal op verschillende culturele achtergronden.

4. Collaboratief leren
Van leren in een groep (sociaal) naar leren als groep (collaboratief). Door samenwerking en kennisdeling te stimuleren en groepsopdrachten te ontwerpen waarbij de deelnemers elkaar feedback kunnen geven, vergroot je de effectiviteit van het leerproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groepsopdracht waarbij deelnemers elkaars antwoorden inzien en elkaar feedback geven.

5. Toekomstbestendige medewerkers en organisatie
Innovatief leren is medewerkers voorbereiden op de uitdagingen van vandaag en morgen. In de ouderenzorg is er een grote transitie gaande en wordt er veel gevraagd van organisaties, teams en medewerkers. Het principe van een leven lang leren staat hierbij centraal. Hier gaat het erom dat kennis en vaardigheden opdoen niet alleen plaatsvindt tijdens je jeugd en in het klaslokaal, maar je hele leven lang en in verschillende situaties. Medewerkers moeten op de hoogte blijven van trends in de ouderenzorg, de impact op hun functie zien en inzichtelijk krijgen welke (nieuwe) vaardigheden er nodig zijn om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Vaardigheden als veerkracht, kritisch denken, leervermogen, aanpassingsvermogen, teamwork en digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Organisatie zullen medewerkers met de juiste talenten moeten vinden en benutten en medewerkers die er minder talent voor hebben de juiste ondersteuning moeten bieden.

6. Werkplekleren
In 2024 gaat de focus nog meer van formeel leren naar informeel leren verplaatsen. Alleen formeel leren is niet meer voldoende om de benodigde kennis en kunde op te halen die de zorgmedewerker nodig heeft. Daar gaan de ontwikkelingen te snel voor. Ook de personeelskrapte en steeds complexere zorgvraag vragen om een andere manier van leren. De werkplek is het vertrek- en uitgangspunt van leren. Hier ontstaan immers vragen, twijfels of nieuwe ideeën: waardevolle kennis die we verder moeten delen, ontwikkelen en benutten in de organisatie. Organisaties hebben veel expertise in huis waarvan te weinig gebruikt wordt gemaakt. Leren van en met elkaar op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Dit verhoogt tevens het leerrendement en vermindert de (verlet-)kosten. Diverse technologieën kunnen werkplekleren stimuleren, ondersteunen en toegankelijk maken. Denk aan apps die medewerkers op het juiste moment, de juiste informatie aanbieden, leerplatformen die sociaal leren faciliteren en AI dat leren nog efficiënter, effectiever en misschien wel leuker maakt.

7. Digivaardigheid
Nieuwe technologieën vragen meer van medewerkers en stimuleren de digivaardigheid van medewerkers. Door de normalisatie van nieuwe technologieën gaan mensen meer digitale mogelijkheden zien op het werk en in het dagelijks leven. Organisaties zullen ook in 2024 medewerkers moeten stimuleren en faciliteren als het gaat om de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

8. Regie op leren
De trend van meer eigen regie op leren voor zorgprofessionals gaat zich verder door ontwikkelen. Dit gaan we onder andere terugzien in een andere manier van aantonen dat iemand bevoegd en bekwaam is. Naast traditionele toetsen komt er meer ruimte voor zelfverklaringen, intervisie, audits, intercollegiaal toetsen, teamverantwoordelijkheid en nieuwe manieren van toetsen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de interactieve video’s die REIN onlangs heeft geïntroduceerd. Daarnaast verwachten medewerkers steeds vaker een werkgever die aandacht heeft voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Regie op eigen ontwikkeling is geen luxe maar een noodzaak.

9. Meer blended leren
Blended leren is een mengvorm van klassikaal leren en online leren. Je volgt bijvoorbeeld eerst een online programma, daarna een klassikale training en na een tijdje volgt er een online quiz, toets of opdracht. Het is wetenschappelijk bewezen dat blended leren effectiever is dan alleen klassikaal leren of alleen online leren. Voor corona werd er vooral klassikaal opgeleid, tijdens corona vooral online. Het is in 2024 een uitdaging een goede, passende balans te vinden tussen beiden.

10. Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
Als laatste verwachten wij dat teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling belangrijke thema’s blijven in 2024. Zorgorganisaties hebben een grote uitdaging om personeel te werven, in te werken en te behouden. Ziekte, uitval en uitstroom kosten tijd en geld en dit zou beter besteed kunnen worden aan de gezondheid en het geluk van medewerkers als ze in dienst zijn. Het ontdekken en inzetten van je talenten, feedback geven en ontvangen, beter communiceren en samenwerken in teams zijn enkele thema’s die in 2024 op de agenda staan van de meeste zorgorganisaties. En REIN heeft vele tools en trainingen die deze processen ondersteunen.

Bovenstaande 10 trends geven zicht op de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 op het vlak van leren en ontwikkelen in de ouderenzorg. De zorgorganisaties en zorgmedewerkers staan aan de vooravond van een grote transitie. Innovatief leren is zowel een middel om deze verandering vorm te geven als een eigen uitdaging op zich. REIN kan organisaties de helpende hand bieden om leren en ontwikkelen te professionaliseren en te vernieuwen. Samen met ons netwerk, want het wiel hoeft niet overal opnieuw te worden uitgevonden. We gaan graag in gesprek over hoe innovatief leren in jullie organisatie vormgegeven kan worden. Mail ons op info@ikbenrein.nl voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

REIN Talent Workshop

Meer inzicht krijgen in wat je talenten zijn? Op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

Voor alle gebruikers van REIN stellen we deze talentworkshop GRATIS beschikbaar!

Wil jij op de hoogte blijven van REIN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Scroll naar boven